PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET | H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. | Tel.: (+36) 94 / 501-940 | Fax: (+36) 94 / 509-682
Tudnivalók
Adatok
Tevékenység
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tagok - Tisztségviselők
Kiadványok
PANNICVLVS A. sorozat
PANNICVLVS B. sorozat
PANNICVLVS C. sorozat
Hol volt, hol nem volt
Képeslapok
Digitális kiadványok
Egyéb kiadványok
Levelezés

PANNICVLVS C. sorozat

A PANNICVLVS C. sorozatban: HU ISSN 1216-2027.

A Panniculus C. sorozat lapjainak ára oldalakként 2,50 Ft!

Lapok Szombathely történetéből
Lapok Vasvár történetéből
Lapok Vas megye történetéből
Lapok Pápa történetéből
Lapok Veszprém megye történetéből
Lapok Sopron történetéből

Lapok Szombathely történetéből: HU ISSN 1216-5573.

Szerkeszti: dr. Kiss Gábor - Savaria Múzeum,
H-9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 9.
Tel.: 94/501-940
Fax: 94/509-682.
E-mail: savmuz@axelero.hu

1. Tóth Endre: Savaria - Egy római colonia a Borostyánkő-út mentén. Panniculus C/1 (1992) 4 p.

2. Tóth Endre: Szent Quirinus savariai szenvedéstörténete. Panniculus C/2 (1992) 4 p.

3. Kiss Gábor: A Szombathely - Kőszegi úti avar lovassír. Panniculus C/3 (1992) 4 p.

4. Kiss Gábor: Egy szombathelyi 11. századi sírlelet. Panniculus C/4 (1992) 2 p.

5. Kiss Gábor: Árpád-kori érem Szombathely régi piacteréről. Panniculus C/5 (1992) 2 p.

6. Tóth Endre: Kisfaludy Dala Béla levelei egy Szombathelyre vonatkozó elpusztult 15. századi kéziratról. Panniculus C/6 (1992) 2 p.

7. P. Hajmási Erika: Szombathely középkori vára. Panniculus C/7 (1992) 6 p.

8. Derdák Ferenc: Szombathely jelölése régi térképeken. C/8 (1992) 6 p.

9. Kiss Gábor - Mayer László: 17. századi éremlelet a szombathelyi szőlőhegyen. Panniculus C/9 (1992) 4 p.

10. Kiss Gábor - Sosztarits Ottó: Savaria rómaikori diadalíve vagy Szombathely Kőszegi utcai kapuja? Panniculus C/10 (1992) 4 p.

11. Sosztarits Ottó: Hicne natus est? Régészeti adatok Szent Márton savariai szülőházának legendájához. Panniculus C/11 (1992) 4 p.

12. Kiss Gábor - Tóth Endre: Gótikus faragványok a szombathelyi Szent Márton templomból. Panniculus C/12 (1992) 4 p.

13. Kiss Gábor - Tóth Endre: A szombathelyi Szent Márton templom története. Panniculus C/13 (1992) 6 p.

14. Kiss Gábor - Kiss E. Csaba: 17. századi női viseletmaradványok a szombathelyi Szent Márton templomban. Panniculus C/14 (1992) 4 p.

15. Kiss Gábor - Kiss E. Csaba: 17. századi férfi viseletmaradványok a szombathelyi Szent Márton templomban. Panniculus C/15 (1992) 2 p.

16. Kiss Gábor - Tóth Endre: Draskovich György győri püspök adománylevele a domonkos rendnek. Panniculus C/16 (1992) 2 p.

17. Szilágyi István: Rózsafüzérek és tartozékaik a szombathelyi Szent Márton templomból. Panniculus C/17 (1992) 4 p.

18. Zsámbéky Monika: 17. századi sírkövek a szombathelyi Szent Márton templomban. Panniculus C/18 (1992) 4 p.

19. Kiss Gábor - Szilágyi István: A szombathelyi Szent Márton templom 18-19. századi harangjai. Panniculus C/19 (1992) 2 p.

20. Kiss Gábor: Paul Schlopter 1889. évi felmérési rajza a szombathelyi Szent Márton templomról. Panniculus C/20 (1992) 2 p.

21. Sosztarits Ottó: Régészeti kutatások Savaria déli városrészében. Szombathelyi Fő-tér leletmentő ásatása 1991-92-ben. Panniculus C/28 (1994) 8 p.

22. Derdák Ferenc - Kiss Gábor - Sosztarits Ottó: Savaria elpusztult temetői. Panniculus C/29 (1994) 8 p.

23. Kiss Gábor: Ovális testű csatok Savaria temetőiből. Panniculus C/30 (1994) 4 p.

24. Kiss Gábor - Mayer László: A szombathely-szünösei halomsírok. Panniculus C/31 (1994) 4 p.

25. Derdák Ferenc - Kiss Gábor: Egy elfeledett szombathelyi sánc. Panniculus C/32 (1994) 6 p.

26. Kiss Gábor: A szombathelyi belsővár építéstörténete. Panniculus C/33 (1994) 6 p.

27. Zágorhidi Czigány Balázs: Szombathely város 1407. évi kiváltságlevele és 1525-26. évi megerősítései. Panniculus C/34 (1994) 4 p.

28. Derdák Ferenc: Szombathely város 1606-1609. évi jegyzőkönyveiben említett dűlőnevek lokalizálása. Panniculus C/35 (1994) 4 p.

29. Kiss Gábor - Kiss E. Csaba: 17-18. századi gyöngyös párták a szombathelyi Szent Márton templomból. Panniculus C/36 (1994) 2 p.

30. Zsámbéky Monika: Melchior Hefele tervrajza a szombathelyi vártemplomról. Panniculus C/37 (1994) 2 p.

31. P. Buocz Terézia: Püspökert - Járdányi Paulovics István Romkert. Panniculus C/43 (1995) 6 p.

32. Tóth István: Savaria Magna Mater szentélye. Panniculus C/44 (1995) 4 p.

33. Tóth Endre: Egy szombathelyi városrész emlékére: A Karicsa. Panniculus C/45 (1995) 2 p.

34. Gegő Elek: Szombathely, Sabaria, Stein am Anger a magyarok alatt. (Vasmegyei régi várak és várromok Levelekben III.) Panniculus C/46 (1995) 4 p.

35. Horváth Tibor Antal: Szombathely története. Panniculus C/47 (1995) 2 p.

36. Karácsonyi János: Szombathely vára az 1526-1554. években. Panniculus C/48 (1995) 2 p.

37. Fehér Mátyás: Szombathely vára 1596-ban. Panniculus C/49 (1995) 4 p.

38. Fehér Mátyás: Garázdaper Szombathely városában 1619-ben. Panniculus C/50 (1995) 4 p.

39. Fehér Mátyás: Bethlen Gáborné fejedelemasszony Szombathelyen. Panniculus C/51 (1995) 4 p.

40. Nusser Péter: Levél a szombathelyi Szent Márton templom kriptájáról. Panniculus C/52 (1995) 2 p.

41. Tilcsik György: A szombathelyi főtér és a piaci kút. Panniculus C/54 (1996) 6 p.

42. Benczik Gyula: A szombathelyi várostorony. Panniculus C/55 (1996) 4 p.

43. Tilcsik György: A szombathelyi Szentháromság-szobor. Panniculus C/56 (1996) 4 p.

44. Benczik Gyula: A szombathelyi piaci kápolna. Panniculus C/57 (1996) 2 p.

45. Feiszt György: Szombathely város címeréről. Panniculus C/58 (1996) 2 p.

46. Kiss Gábor: Szombathelyi hagyatéki leltárak 1. Néhai Konics Panna, néhai Török Csapó Ferenc özvegyének halálával megmaradott aprólékos mobiliáinak árverése. 1781. február 12. Panniculus C/59 (1996) 4 p.

47. Kiss Gábor: Szombathelyi hagyatéki leltárak 2. Steffanics Erzsébet, előbb Magyar Varga Ferenc, azután Kiss Varga János, utoljára pedig Kovács Varga György hitvestársa megmaradott mobiliáinak árverése. 1781. február 13. Panniculus C/60 (1996) 2 p.

48. Kiss Gábor: Szombathelyi hagyatéki leltárak 3. Néhai Molnár György és Tomsics Örzse után megmaradott ingó és nagyon tisztelt Molnár Ferenc sárvári plébános úr által itt Szombathelyen professzorsága ideje alatt szerzett javaknak feljegyzése. 1813. április 1. Panniculus C/61 (1996) 4 p.

49. Kiss Gábor: Szombathelyi hagyatéki leltárak 4. Néhai Botos Örzsébet asszony özvegy Bakomándi Ferencnének mindennémű ingó és ingatlan vagyoninak összeírása. 1843. május 26. Panniculus C/62 (1996) 2 p.

50. Kiss Gábor: Szombathelyi hagyatéki leltárak 5. Kercselics József csizmadiamester házában lakó Csapó János fuvaros vagyonának összeírása a hitelezők biztosítására. 1847. január 12. Panniculus C/63 (1996) 2 p.

51. Négyesi Lajos: A Borostyánkő út kettős vonalvezetése. Panniculus C/69 (1997) 4 p.

52. Medgyes Magdolna: Savaria településszerkezete és városfala az újabb kutatások tükrében. Panniculus C/70 (1997) 4 p.

53. Sosztarits Ottó: Ókeresztény ruhakapcsolótű Savariából. Panniculus C/71 (1997) 4 p.

54. Medgyes Magdolna - Kiss Gábor: Újabb ókeresztény sírfelirat Savariából. Panniculus C/72 (1997) 4 p.

55. Kiss Gábor - Tóth Endre: A szombathelyi Szent Márton templom építésére adakozók névsora, 1627. Panniculus C/73 (1997) 6 p.

56. Kiss Gábor - Tóth Endre: Elszámolás a szombathelyi Szent Márton templom építési költségeiről, 1627-1628. Panniculus C/74 (1997) 2 p.

57. Zsámbéky Monika: Carlo della Torre szerződése a szombathelyi Szent Márton templom építésére. Panniculus C/75 (1997) 2 p.

58. Kiss Gábor - Tóth Endre: A szombathelyi püspöki vár és uradalmának összeírása 1750-ből. Panniculus C/76 (1997) 4 p.

59. Kiss Gábor - Tóth Endre: Varsányi János szombathelyi lelőhelyekről írt levele Lipp Vilmoshoz. Panniculus C/77 (1997) 2 p.

60. Horváth Ferenc: Emlékeim Szombathely múltjáról. Panniculus C/78 (1997) 4 p.

61. Kiss Péter - Sosztarits Ottó: Egy különleges mérföldkő Savariából. Panniculus C/81 (1998) 4 p.

62. Gábli Cecília: Egy SUCCESSI mesterjegyű mécses Savariából. Panniculus C/82 (1998) 4 p.

63. Benczik Gyula: Bozzay László főszolgabíró jelentése az 1632. évi szombathelyi tűzkárról. Panniculus C/83 (1998) 2 p.

64. Benczik Gyula: Kádas Benedekné boszorkánysága ügyében 1659-ben felvett tanúkihallgatás jegyzőkönyve. Panniculus C/84 (1998) 2 p.

65. Zsámbéky Monika: A szentmártoni lakosok 1669-ben Vas vármegyéhez írott panaszlevele. Panniculus C/85 (1998) 2 p.

66. Mayer László: Füssy Pius dominikánus prior beadványa Szombathely város tanácsához Szent Márton kútjának felépítése tárgyában. Panniculus C/86 (1998) 2 p.

67. Bajzik Zsolt: Füstferedő Szombathelyen. Panniculus C/87 (1998) 2 p.

68. Takács J. Ince: Szombathely remetéi. Panniculus C/88 (1998) 6 p.

69. Gegő Elek: A szombathelyi emberszerető egyesület. Panniculus C/89 (1998) 2 p.

70. Wälder Gyula: A régi Szombathelyről. Panniculus C/90 (1998) 4 p.

71. Fettich Nándor: Komikus terracotta-szobrocskák a szombathelyi múzeumban. Panniculus C/116 (1999) 10 p.

72. Tóth Endre - Zágorhidi Czigány Balázs: Carolus Clusius leírása Szombathely városáról 1585-ben. Panniculus C/117 (1999) 6 p.

73. Horváth Tibor Antal: A szombathelyi Szent Márton templom plébánosai (1421-1638). Panniculus C/118 (1999) 2 p.

74. Horváth Tibor Antal: A szombathelyi Szűz Mária templom plébánosai (1638-1795). Panniculus C/119 (1999) 2 p.

75. Takács J. Ince: A szombathelyi ferences kolostor házfőnökei (1632-1950). Panniculus C/120 (1999) 2 p.

76. Szalay János: A szombathelyi domonkos rendház elöljárói (1648-1938). Panniculus C/121 (1999) 2 p.

77. P. M. M.: A Rózsafüzér-Társulat Szombathelyen. Panniculus C/122 (1999) 2 p.

78. Zsámbéky Monika: A szombathelyi domonkos konvent 17. századi pecsétjei. Panniculus C/123 (1999) 2 p.

 

79. Zsámbéky Monika: Batthyány Erzsébet és Hedly Mátyás gyűrűs pecsétjei. Panniculus C/124 (1999) 2 p.

 

80. Sosztarits Ottó - Szigetváry Ferenc: Patikaedények a szombathelyi főtéri ásatásról. Panniculus C/125 (1999) 4 p.

81. Torbágyi Melinda: Az első szombathelyi városmonográfia római érmei. Panniculus C/126 (2000) 8 p.

82. Kiss Gábor - Tóth Endre: Feliratos római kőemlékek a szombathelyi Szent Márton templomból. Panniculus C/127 (2000) 2 p.

83. Derdák Ferenc - Kiss Gábor: A szombathelyi vár alaprajzi rekonstrukciói. Panniculus C/128 (2000) 4 p.

84. Zágorhidi Czigány Balázs: A szombathelyi vár 1573. évi magyar nyelvű inventáriuma. Panniculus C/129 (2000) 4 p.

85. Zsámbéky Monika: A szombathelyi Szent Márton templom céhmesteri számadásai 1606-1618 között. Panniculus C/130 (2000) 6 p.

86. Dominkovits Péter: A szombathelyi várbeli Boldogasszony templom kegytárgyainak jegyzékei (1620-1623). Panniculus C/131 (2000) 4 p.

87. Lugosi Döme: A szombathelyi krinolinos madonna. Panniculus C/132 (2000) 2 p.

88. Kiss Gábor: A szombathelyi Szent Márton templom Szűz Mária kegyszobrának 1793. évi rajzos ábrázolása. Panniculus C/133 (2000) 2 p.

89. Kunc Adolf: Szombathely város 1635. évi kiváltságlevele. Panniculus C/134 (2000) 6 p.

90. Bajzik Zsolt: A Szombathelyi Fürdőház Részvénytársaság alapszabálya. Panniculus C/135 (2000) 4 p.

91. Horváth Tibor Antal: Az első vasmegyei régiséggyűjtő. Panniculus C/136 (2001) 2 p.

92. Ifj. Országh László: Angol utazók Szombathelyen kétszáz év előtt. Panniculus C/137 (2001) 2 p.

93. Csatkai Endre: Literáti Nemes Sámuel rablóhadjáratai Szombathelyen és Kőszegen. Panniculus C/138 (2001) 2 p.

94. Varsányi János: A szombathelyi határban 1836-1845-ig kiásott régiségek topographikus leírása. Panniculus C/139 (2001) 4 p.

95. Kiss Gábor: Theodor Mommsen Lipp Vilmoshoz írt levelei. Panniculus C/140 (2001) 2 p.

96. Rómer Flóris: Három nap hazánk északnyugati határán, Szombathely. Panniculus C/141 (2001) 4 p.

97. Kiss Gábor: A Vasmegyei Régészet Egylet alapszabálya. Panniculus C/142 (2001) 2 p.

98. Lipp Vilmos: A szombathelyi főgymnasium régiség-gyűjteménye. Panniculus C/143 (2001) 2 p.

99. Kiss Gábor: A Bitnicz-hagyaték Magyar Nemzeti Múzeumból a szombathelyi régiségtárba megküldött kettősei. Panniculus C/144 (2001) 4 p.

100. Lakner Endre: Iránypontok a vasmegyei régészeti egylet első működése elé. Panniculus C/145 (2001) 2 p.

101. Horváth Lóránt Ödön: Ünnepi beszéd a "Gyűjteményünk kezdetei - Legenda és valóság" című kiállítás megnyitása alkalmából. Panniculus C/152 (2002) 4 p.

102. Rómer Flóris: Bitnicz Lajos. Panniculus C/153 (2002) 2 p.

103. Kiss Gábor: A Vasmegyei Régészeti Egylet évi jelentéseinek és Vasmegyei Régészeti Egylet évkönyveinek repertóriuma (1873-1897). Panniculus C/154 (2002) 14 p.

104. Kiss Gábor: A vasmegyei régiségtárban kiállított tárgyak számjegyzéke. Panniculus C/155 (2002) 6 p.

105. Tóth József: Ásatás a szombathelyi Paragvári úton. Panniculus C/156 (2002) 2 p.

106. Balogh Beáta: Újonnan összeállított római falfestmény Savarából Panniculus C/157 (2002) 6 p.

107. Szilasi Attila Botond: Pompei IV. típusú keretelőmotívumok Savariából. Panniculus C/158 (2002) 4 p.

108. Kiss Péter: Lámpafüggesztő sztaurogram Savariából. Panniculus C/159 (2002) 6 p.

109. Kiss Gábor: Szombathely - Sabaria -Steinamanger. Panniculus C/160 (2002) 4 p.

110. Tóth István: Egy ravasz ötlet. Szent Márton pannonhalmi születéshely-legendájának kialakulásáról. Panniculus C/161 (2002) 4 p.

111. Szilágyi István: Egy ikonográfiai különlegesség. Szent Quirinus "stáció" az egykori Szombathelyen? Panniculus C/168 (2003) 4 p.

112. Kiss Gábor: Szent Quirinus püspök savariai vértanúságának másik helyszíne? Panniculus C/169 (2003) 4 p.

113. Tóth Gábor: Előzetes beszámoló a szombathelyi Szent Márton-templomban 1989-1991-ben feltárt sírok embertani vizsgálatáról. Panniculus C/170 (2003) 4 p.

114. Tóth Gábor: Batthyány Erzsébet földi maradványainak embertani vizsgálata. Panniculus C/171 (2003) 2 p.

115. Zsámbéky Monika: Szallay Vince festő és képei a szombathelyi domonkos kolostorban. Panniculus C/172 (2003) 2 p.

116. Kiss Gábor - Balogh Lajos: A szombathelyi Ördög-gát. Panniculus C/173 (2003) 4 p.

117. Tóth József: A szombathelyi Ördöggát mondája. Panniculus C/174 (2003) 2 p.

118. Varga Nóra: Források Szőkefölde történetéből 1. Herceg Batthyány Fülöp körmendi uradalmának 1840. évi topográfiai összeírása. Szőkefölde. Panniculus C/175 (2003) 6 p.

119. Varga Nóra: Források Szőkefölde történetéből 2. Herceg Batthyány Fülöp szőkeföldi kúriájához tartozó haszonvételek mutatója. 1843. október 1. - 1846. szeptember 30. Panniculus C/176 (2003) 4 p.

120. Varga Nóra: Források Szőkefölde történetéből 3. Herceg Batthyány Fülöp szőkeföldi kuriális gazdaságának épület-összeírása. 1864. Panniculus C/177 (2003) 6 p.

121. Tóth Gábor: A savariai Isis-szentély kútjából származó emberi csontmaradványok vizsgálatáról. Panniculus C/184 (2004) 2 p.

122. Kiss Borbála: A szombathelyi Szent Márton-templom szentélyének középkori falképtöredékei. Panniculus C/185 (2004) 6 p.

123. Zsámbéky Monika: 18. századi ereklyetartók a szombathelyi Szent Márton-templomban. Panniculus C/186 (2004) 2 p.

124. Zsámbéky Monika: 18. századi ereklyehitelesítő oklevelek a szombathelyi Szent Márton-templomból. Panniculus C/187 (2004) 4 p.

125. Fényes Elek: Szombathely (Sabaria Stein am Anger) Panniculus C/188 (2004) 2 p.

126. Virághalmi: Szombathely. (Felső-vasmegyei képek VIII.) Panniculus C/189 (2004) 2 p.

127. S. A.: A székes-egyház. Panniculus C/190 (2004) 2 p.

128. Kahn József - Éhen Gyula: Szombathely (Steinamanger). Panniculus C/191 (2004) 12 p.

129. Kiss Gábor - Mayer László: Lipp Vilmos autobiográfiai jegyzetei. Panniculus C/192 (2004) 2 p.

130. Vadász Norbert: Hogyan lett dr. Lipp Vilmos prémontrei tanár Vasvármegye legokosabb embere? Panniculus C/193 (2004) 2 p.

131. Kalocsai Péter: A szombathelyi villamosvasút járműparkja (1897–1974).
Lapok Szombathely történetéből 131. Panniculus C/206. Szombathely, 2005. 6 p.

132. Burány Gergely: Dr. Lipp Vilmos emlékezete.
Lapok Szombathely történetéből 132. Panniculus C/207. Szombathely, 2005. 2 p.

133. Lipp Vilmos: Az egylet rövid története.
Lapok Szombathely történetéből 133. Panniculus C/208. Szombathely, 2005. 2 p.

134. Lipp Vilmos: A régiségtárunk jelentősége.
Lapok Szombathely történetéből 134. Panniculus C/209. Szombathely, 2005. 2 p.

135. Balogh Gyula: A megyei régészeti egylet.
Lapok Szombathely történetéből 135. Panniculus C/210. Szombathely, 2005. 2 p.

136. Szabó László – Lipp Vilmos: Kérelem a Bittnicz-hagyaték kettőseinek átengedése ügyében.
Lapok Szombathely történetéből 136. Panniculus C/211. Szombathely, 2005. 2 p.

137. Kiss Gábor: A Vasmegyei Régészeti Egylet közgyűléseinek és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei 1. (1871–1872).
Lapok Szombathely történetéből 137. Panniculus C/212. Szombathely, 2005. 4 p.

138. Kiss Gábor: A Vasmegyei Régészeti Egylet közgyűléseinek és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei 2. (1872–1873).
Lapok Szombathely történetéből 138. Panniculus C/213. Szombathely, 2005. 4 p.

139. Kiss Gábor: A Vasmegyei Régészeti Egylet közgyűléseinek és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei 3. (1873–1874).
Lapok Szombathely történetéből 139. Panniculus C/214. Szombathely, 2005. 2 p.

140. Kiss Gábor: A Vasmegyei Régészeti Egylet közgyűléseinek és választmányi üléseinek jegyzőkönyvei 4. (1875–1876).
Lapok Szombathely történetéből 140. Panniculus C/215. Szombathely, 2005. 2 p.

141. Windisch, Karl Gottlieb: Steinamanger, Sabaria, Szombathely (1780).
Lapok Szombathely történetéből 141. Panniculus C/224. Szombathely, 2006.

142. Korabinsky, Johann Mathias: Stein am Anger, Szombathely, Sabaria (1786).
Lapok Szombathely történetéből 142. Panniculus C/225. Szombathely, 2006.

143. Vályi András: Szombathely. Sabaria. Steinamanger (1799).
Lapok Szombathely történetéből 143. Panniculus C/226. Szombathely, 2006. 2 p.

144. Bredetzky, Samuel: Egy szombathelyi (Stein am Anger) utazás részlete, továbbá néhány gondolat a rómaiak helyzetéről
Pannóniában (1802). Lapok Szombathely történetéből 144. Panniculus C/227. Szombathely, 2006.

145. Kresznerics Ferenc: Constans Császárnak emlékezetét mutogató kő Szombathelyen (1806).
Lapok Szombathely történetéből 145. Panniculus C/228. Szombathely, 2006.

146. Kollmann, Ignaz: A szomszédos Magyarország egyes vidékei. Szombathely (Stein-am-Anger) (1822).
Lapok Szombathely történetéből 146. Panniculus C/229. Szombathely, 2006.

147. Nagy, Ludovicus: Sabaria, Szombathely, Stein am Anger (1828).
Lapok Szombathely történetéből 147. Panniculus C/230. Szombathely, 2006.

148. Rupp Jakab: Szombathely püspöki mezőváros a sarlós Boldogasszonyról czímzett székesegyházzal és káptalannal (1870).
Lapok Szombathely történetéből 148. Panniculus C/231. Szombathely, 2006.

149. Meyer, Hermann J.: Steinamanger, Szombathely, Savaria (1889).
Lapok Szombathely történetéből 149. Panniculus C/232. Szombathely, 2006.

150. Balogh Gyula: Szombathely (1896).
Lapok Szombathely történetéből 150. Panniculus C/233. Szombathely, 2006.

151. Kiss Gábor: Szombathely város régi térképeinek helynévanyaga. Mutató.
Lapok Szombathely történetéből 151. Panniculus C/240. Szombathely, 2007.

152. Kiss Gábor: Szombathely város határa 1847. évi térképének helynévanyaga.
Lapok Szombathely történetéből 152. Panniculus C/241. Szombathely, 2007.

153. Kiss Gábor: Szombathely 1857. évi kataszteri térképének helynévanyaga. (Külterület)
Lapok Szombathely történetéből 153. Panniculus C/242. Szombathely, 2007.

154. Kiss Gábor: A szombathelyi szőlőhegyek 1846. évi térképének helynévanyaga.
Lapok Szombathely történetéből 154. Panniculus C/243. Szombathely, 2007.

155. Kiss Gábor: A szombathelyi szőlőhegyen kívüli erdők 1848. évi térképének helynévanyaga.
Lapok Szombathely történetéből 155. Panniculus C/244. Szombathely, 2007.

156. Kiss Gábor: Sorok puszta 1762. évi térképének helynévanyaga.
Lapok Szombathely történetéből 156. Panniculus C/245. Szombathely, 2007.

157. Kiss Gábor: Sorki major 1836. évi térképének helynévanyaga.
Lapok Szombathely történetéből 157. Panniculus C/246. Szombathely, 2007.

158. Kiss Gábor: Újperint határa 1851. évi térképének helynévanyaga.
Lapok Szombathely történetéből 158. Panniculus C/247. Szombathely, 2007.

159. Kiss Gábor: Újperint tagosított határa 1852. évi térképének helynévanyaga.
Lapok Szombathely történetéből 159. Panniculus C/248. Szombathely, 2007.

160. Kiss Gábor: Újperint 1857. évi kataszteri térképének helynévanyaga.
Lapok Szombathely történetéből 160. Panniculus C/249. Szombathely, 2007.

161. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 1.
Kiss Gábor: A megnyitás előzményei, annak első tervei és a munkák megtorpanása. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 161. Panniculus C/257. Szombathely, 2008. 4 p.

162. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 2.
Kiss Gábor: A munkák folytatása és a megnyitóünnep újabb tervei. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 162. Panniculus C/258. Szombathely, 2008. 2 p.

163. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 3.
Kiss Gábor: A megnyitóünnepség közvetlen előkészületei. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 163. Panniculus C/259. Szombathely, 2008. 4 p.

164. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 4.
Kiss Gábor: A megnyitáshoz kapcsolódó néhány ellenvélemény. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 164. Panniculus C/260. Szombathely, 2008. 2 p.

165. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 5.
Kiss Gábor: A megnyitóünnepség vendégei. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 165. Panniculus C/261. Szombathely, 2008. 2 p.

166. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 6.
Kiss Gábor: Az ünnep előestéje, a vendégek fogadása. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 166. Panniculus C/262. Szombathely, 2008. 2 p.

167. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 7.
Kiss Gábor: A múzeum épületének megnyitóünnepsége. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 167. Panniculus C/263. Szombathely, 2008. 4 p.

168. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 8.
Kiss Gábor: A Múzeumok Országos Szövetségének közgyűlése. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 168. Panniculus C/264. Szombathely, 2008. 2 p.

169. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 9.
Kiss Gábor: A megnyitó utáni hétköznapok. ? Szombathelyi Friss Ujság – Vasmegyei Napló
Lapok Szombathely történetéből 169. Panniculus C/265. Szombathely, 2008. 2 p.

170. 1908-ban történt: A szombathelyi kultúrpalota megnyitása 10.
Kiss Gábor: A megnyitó előtti szerencsés baleset. ? Szombathelyi Friss Ujság
Lapok Szombathely történetéből 170. Panniculus C/266. Szombathely, 2008. 2 p.

171. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 11.
Kiss Gábor: A kultúrünnep műsora. ? Vasvármegye
Lapok Szombathely történetéből 171. Panniculus C/273. Szombathely, 2009. 2 p.

172. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 12.
Tóth Dezső: A vasmegyei kultúr-ünnep. ? Vasvármegye
Lapok Szombathely történetéből 172. Panniculus C/274. Szombathely, 2009. 2 p.

173. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 13.
Kiss Gábor: Ünnepnapon. ? Vasvármegye
Lapok Szombathely történetéből 173. Panniculus C/275. Szombathely, 2009. 2 p.

174. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 14.
Perinti: Ezelőtt 37 évvel. Múzeumunk történetéhez. ? Vasvármegye
Lapok Szombathely történetéből 174. Panniculus C/276. Szombathely, 2009. 2 p.

175. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 15.
Kiss Gábor: A kultúrünnep előestéje. ? Vasvármegye
Lapok Szombathely történetéből 175. Panniculus C/277. Szombathely, 2009. 2 p.

176. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 16.
Kiss Gábor: Vasvármegye múzeuma. ? Vasvármegye
Lapok Szombathely történetéből 176. Panniculus C/278. Szombathely, 2009. 4 p.

177. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 17.
Kiss Gábor: A szombathelyi kultúrünnep. ? Vasvármegye
Lapok Szombathely történetéből 177. Panniculus C/279. Szombathely, 2009. 10 p.

178. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 18.
H. J.: Ünnep után. ? Vasvármegye
Lapok Szombathely történetéből 178. Panniculus C/280. Szombathely, 2009. 2 p.

179. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 19.
Kiss Gábor: Meghívó a múzeum megnyitójára.
Lapok Szombathely történetéből 179. Panniculus C/281. Szombathely, 2009. 2 p.

180. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 20.
Kiss Gábor: A díszebéd meghívója és menükártyája.
Lapok Szombathely történetéből 180. Panniculus C/282. Szombathely, 2009. 2 p.

181. 1908-ban történt: A kultúrpalota megnyitása 21.
Jósa András: Csevegés múzeumunk érdekében is. ? Nyírvidék
Lapok Szombathely történetéből 181. Panniculus C/283. Szombathely, 2009. 4 p.

182. 1908-ban történt: A bolgár fejedelem látogatása Szombathelyen 1.
Kiss Gábor: A fogadás előkészületei. ? Szombathelyi Friss Újság
Lapok Szombathely történetéből 182. Panniculus C/284. Szombathely, 2009. 4 p.

183. 1908-ban történt: A bolgár fejedelem látogatása Szombathelyen 2.
Kiss Gábor: A látogatás eseményei. ? Szombathelyi Friss Újság
Lapok Szombathely történetéből 183. Panniculus C/285. Szombathely, 2009. 6 p.

184. 1908-ban történt: A bolgár fejedelem látogatása Szombathelyen 3.
Kiss Gábor: A látogatás emléke. ? Szombathelyi Friss Újság
Lapok Szombathely történetéből 184. Panniculus C/286. Szombathely, 2009. 2 p.

185. 1908-ban történt: A bolgár fejedelem látogatása Szombathelyen 4.
Kiss Gábor: A rossznyelvek beszélték. ? Szombathelyi Friss Újság
Lapok Szombathely történetéből 185. Panniculus C/287. Szombathely, 2009. 2 p.

186. 1908-ban történt: Tífuszjárvány Szombathelyen 1.
Kiss Gábor: Rémhírek. ? Szombathelyi Friss Újság
Lapok Szombathely történetéből 186. Panniculus C/288. Szombathely, 2009. 2 p.

187. 1908-ban történt: Tífuszjárvány Szombathelyen 2.
Kiss Gábor: A járvány kis áldozata. ? Szombathelyi Friss Újság
Lapok Szombathely történetéből 187. Panniculus C/289. Szombathely, 2009. 2 p.

188. Miske Kálmán – Gáyer Gyula – Fábián Gyula – Horváth Tibor Antal:
A Vasvármegyei Múzeum. (1925–1929)
Lapok Szombathely történetéből 188. Panniculus C/290. Szombathely, 2009. 16 p.

189. Fábián Gyula – Pákay Arnold – Pável Ágoston – Smidt Lajos:
Szombathely városismertetés. A múzeum. (1936)
Lapok Szombathely történetéből 189. Panniculus C/291. Szombathely, 2009. 6 p.

190. Szepesházi Róbert: Szombathely-Savaria ismertetője. A múzeum. (1943)
Lapok Szombathely történetéből 190. Panniculus C/292. Szombathely, 2009. 2 p.

191. Tóth József: Történetek a „Fehér Papról”. (Kárpáti Kelemen.)
Lapok Szombathely történetéből 191. Panniculus C/293. Szombathely, 2009. 2 p.

192. Vadász Norbert: Kárpáti Kelemen, 1859–1923.
Lapok Szombathely történetéből 192. Panniculus C/294. Szombathely, 2009.

193. Kiss Gábor – Mayer László: Az Annales Sabarienses repertóriuma, 1925–1929.
Lapok Szombathely történetéből 193. Panniculus C/295. Szombathely, 2009. 8 p.

194. Géfin Gyula: Napóleon születésnapjának ünneplése Szombathelyen 1809-ben.
Lapok Szombathely történetéből 194. Panniculus C/296. Szombathely, 2009. 2 p.

195. Géfin Gyula: Francia világ Szombathelyen.
Lapok Szombathely történetéből 195. Panniculus C/297. Szombathely, 2009. 4 p.

196. Lipp Vilmos: Szabó Imre püspök emlékezete.
Lapok Szombathely történetéből 196. Panniculus C/298. Szombathely, 2009. 4 p.

197. Szabó Imre: A szombathelyi régészeti egylet közgyűlésein tartott beszédek I.
Lapok Szombathely történetéből 197. Panniculus C/299. Szombathely, 2009. 2 p.

198. Szabó Imre: A szombathelyi régészeti egylet közgyűlésein tartott beszédek II.
Lapok Szombathely történetéből 198. Panniculus C/300. Szombathely, 2009. 2 p.

199. Szabó Imre: A szombathelyi régészeti egylet közgyűlésein tartott beszédek III.
Lapok Szombathely történetéből 199. Panniculus C/301. Szombathely, 2009. 2 p.

200. Szabó Imre: A szombathelyi régészeti egylet közgyűlésein tartott beszédek IV.
Lapok Szombathely történetéből 200. Panniculus C/302. Szombathely, 2009. 2 p.

Lapok Szombathely történetéből, tematikus csoportosításban:

Lapok Szombathely történetéből 1-100. szám.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: 2500 Ft.

Lapok Szombathely történetéből 101-200. szám.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: 2500 Ft.

Lapok Szombathely város történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok a szombathelyi Főtér történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok Colonia Claudia Savaria történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok az ókeresztény Savaria történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok a szombathelyi vár történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok a szombathelyi Szent Márton templom történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ
Lapok a szombathelyi Püspökkert – Járdányi Paulovics István Römkert – területének történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok a szombathelyi régiséggyűjtés történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok a Vasmegyei Régészeti Egylet és a Vasmegyei Régiségtár történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok Lipp Vilmos (1835-1888) élettörténetéből és műveiből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

Lapok a Vasvármegyei Múzeum történetéből.
Szerk. Kiss Gábor. Szombathely, év nélkül. – HU ISSN 1216-5573.
Ára: a lapok számától függ

 

Lapok Vasvár történetéből: HU ISSN 1217-5617.

Szerkeszti: dr. Zágorhidi Czigány Balázs - Helytörténetei Múzeum,
H-9800 Vasvár, Kossuth Lajos u. 1.
Tel.: 94/573-220
Fax: 94/573-219

1. Kiss Gábor - Tóth Endre: A vasvári "római sánc" kutatásának eredményei. Panniculus C/22 (1993) 6 p.

2. Dénes József: A vasvári ispáni vár helye. Panniculus C/23 (1993) 6 p.

3. Járdányi-Paulovics István: Káptalani templom a Szent Mihály-dombon. Panniculus C/24 (1993) 8 p.

4. Haris Andrea: A vasvári domonkos kolostor építéstörténete. Panniculus C/25 (1993) 6 p.

5. Zágorhidi Czigány Balázs: Vasvár város középkori oklevelei és pecsétje. Panniculus C/26 (1993) 6 p.

6. Tóth Endre: A kismákfai ezüsttálka. Panniculus C/38 (1994) 6 p.

7. Sill Aba Ferenc: A vasvári káptalan története 1578-ig. Panniculus C/39 (1994) 8 p.

8. Szovák Kornél: Bertalan jegyző fiai. - Egy 14. századi vasvári család. Panniculus C/40 (1994) 4 p.

9. Kádár Zoltán: A vasvári középkori kályhacsempék. Panniculus C/41 (1994) 8 p.

10. Zágorhidi Czigány Balázs: Vasvári pecsétek a 18-19. századból. Panniculus C/42 (1994) 6 p.

Lapok Vas megye történetéből: HU ISSN 1219-8854.

Szerkeszti: dr. Kiss Gábor - Savaria Múzeum,
H-9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 9.
Tel.: 94/312-554
Fax: 94/509-682
E-mail: info@panniculus.hu

1. Plajner Borbála – Szaksz Balázs: Az Izsákfa-bokodpusztai avar kori temetőrészlet.
Lapok Vas megye történetéből 1. Panniculus C/53. Szombathely, 1996. 6 p.

2. Ilon Gábor: A velemi Szt. Vid hegyi őskori telep bronzművessége és a tárgyak vizsgálata.
– Bronze products from the prehistoric site on the St. Vid hill at Velem and their analysis.
Lapok Vas megye történetéből 2. Panniculus C/91. Szombathely, 1998. 4 p.

3. Lipp Vilmos: Lelhelyeink.
Lapok Vas megye történetéből 3. Panniculus C/197. Szombathely, 2005. 6 p.

4. Lipp Vilmos: A történelem előtti kor Vasmegyében.
Lapok Vas megye történetéből 4. Panniculus C/198. Szombathely, 2005. 6 p.

5. Lipp Vilmos: Góthemlékek Vasmegyében.
Lapok Vas megye történetéből 5. Panniculus C/199. Szombathely, 2005. 4 p.

6. Herényi István: A nyugati gyepű a harkák uralma alatt 900-955-ig. (Térkép)
Lapok Vas megye történetéből 6. Panniculus C/256. Szombathely, 2008. 15 p.

Lapok Pápa történetéből: HU ISSN 1216-5581.

Szerkeszti és kiadja: dr. Hermann István - Jókai Mór Városi Könyvtár
H-8500 Pápa, Várkastély
Tel.: 89/324-406 és 89/310-588
Fax: 89/324-406
Weblap: http://jmvk.compunet.hu

E-mail: jmvk@jmvk.compunet.hu

1992/1. Ilon Gábor: Közöletlen avarkori sírrajzok Pápa-Úrdombról. (Jankó László rajzai). Panniculus C/21 (1992) 2 p.

1997/2. Jankó László: Pápa város lakossága a XVIII. század közepén. Panniculus C/64 (1997) 6 p. (3-8. p.)

1997/3. Jankó László: A pápai "fehér barátok" templomkriptája. - Molnár István: Pálosok Pápán. Panniculus C/65 (1997) 10 p. (9-18. p.)

1997/4. Reizner János: A Gróf Esterházi család pápai levéltára. Panniculus C/66 (1997) 8 p. (19-26. p.)

1997/5-6. Molnár István: Pápa megyei város levéltára. Panniculus C/67-68 (1997) 14 p. (27-40. p.)

1998/1. Hermann István: A Pápai Hírlap várostörténeti vonatkozású írásainak jegyzéke 1988-1997. Panniculus C/79 (1998) 8 p. (41-48. p.)

1998/2. Ifj. Hermann István: Litterae Ladislai Csáky de condendo monasterio Papensi Paulinorum. Panniculus C/80 (1998) 6 p. (49-54. p.)

1998/3. Kis Ernő: A pápai tűzoltó testület története 1871-1912. Panniculus C/92 (1998) 12 p. (55-66. p.)

1998/4. Hermann István: Pápai köznemesi házaspár végrendelete, a XVII. század közepéről. Panniculus C/93 (1998) 16 p. (67-82. p.)

1998/5-6. Reizner János: A Gróf Esterházy család pápai levéltárában őrzött céhlevelek. Panniculus C/94-95 (1998) 38 p. (83-120. p.)

1999/1. Véghely Dezső: A' marczaltői régi várkastély 's az utolsó Marczaltőiek. - Ráth Károly: A marcaltői régi kastély. (Hermann István bevezetőjével.) Panniculus C/96 (1999) 20 p. (121-140. p.)

1999/2. Horváth Konstantin: Oklevelek Pápa és Zirc történetéhez. Panniculus C/97 (1999) 12 p. (141-152. p.)

1999/3. Hermann István: Dokumentumok Pápa város és a pápai református egyház történetéhez. Panniculus C/98 (1999) 12 p. (153-164. p.)

1999/4. Pölöskei Ferenc: Dr. Szathmáry Lajos (1903-1994). Panniculus C/99 (1999) 4 p. (165-168. p.)

1999/5. Gyurikovits György: Pápa Mező-Városa' nevének eredetéről, és Régiségeiről. Panniculus C/100 (1999) 8 p. (169-176. p.)

1999/6. Pájer Imre: A Csorna-Pápai Vasút építése a rábaközi sajtó tükrében. Panniculus C/101 (1999) 12 p. (177-188. p.)

2000/1. Csoknyay József: Messze volt a cél… Panniculus C/102 (2000) 16 p. (189-204. p.)

2000/2. Füssy Tamás Alajos: Pápa szabadalmas város története. Panniculus C/103 (2000) 10 p. (205-214. p.)

2000/3. Huszár János: Bevezető Pápa város 1822-23-i tűzrendészeti rendszabályához. Panniculus C/104 (2000) 6 p. (215-220. p.)

2000/4. Ürmös László: Jogakadémia Pápán és Adalékok Pápay Sámuel életrajzához. (ifj. Ürmös Péter bevezetőjével.) Emlékeink - Hagyományaink. Panniculus C/105 (2000) 10 p. (221-230. p.)

2000/Különszám. A Szent Jobb fogadása Pápán. - A Szent Jobb diadalútja. - Az országjáró Szent Jobb városunkban. Panniculus C/106 (2000) 4 p. (231-234. p.)

2000/Különszám. László Péter: Gróf Esterházy Károly gyászszertartása Pápán. Panniculus C/107 (2000) 6 p. (231-236. p.)

2000/5. Orosz Andrea: "Nincsen máshol, csak Pápán…" Emlékezés Kováts Józsefre. Panniculus C/108 (2000) 4 p. (237-240. p.)

2000/6. Hermann István: Pápai várleltárak a XVII. századból. 1. A pápai, az ugodi és a devecseri vár 1639. évi leltára. Panniculus C/109 (2000) 24 p. (241-264. p.)

2001/1. Huszár János: Adatok a két világháború közti pápai huszárok életéből. Panniculus C/110 (2001) 10 p. (265-274. p.)

2001/2. Ágotha Tivadar: Három állomás. (Részlet.) Panniculus C/111 (2001) 18 p. (275-292. p.)

2001/3-4. Tóth Endre: Pápa ipari múltja. (Huszár János bevezetőjével.) Panniculus C/112-113 (2001) 8 p. (293-300. p.)

2001/5-6. Tamás László: In memoriam Tamás József. Élet- és korrajz. Panniculus C/114-115 (2001) 4 p. (301-304. p.)

2002/1-2. Tamás László: Féllábbal a pokolban. Napló emlékezetből. Panniculus C/146-147 (2002) 16 p. (305-320. p.)

2002/3. Lux Ibolya: Jókai rokonsága Pápán. (Huszár János bevezetőjével.) Panniculus C/148 (2002) 12 p. (321-332. p.)

2002/4-5. Katona Csaba: "Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek". Adatok a reform- és dualizmus-kori pápai polgárság mentalitásához. Panniculus C/149-150 (2002) 42 p. (333-374. p.)

2002/6. Tamás László: Fordított távcső. (Gyermekkorom, városom.) Panniculus C/151 (2002) 24 p. (375-398. p.)

2003/1. A pápai vár leltára 1694-ből. Panniculus C/162 (2003) 4 p. (399-402. p.)

2003/2. Ürmös Lóránt - Somfai Balázs: A pápai képeslapok története 1897-től 1945-ig. (Bevezetés a pápai képeslapok világába.) Panniculus C/163 (2003) 16 p. (403-418. p.)

2003/3. Ürmös László: Néhány szó a XVI-XVIII. századi bíráskodásról, elsősorban az úriszékekről. Panniculus C/164 (2003) 4 p. (419-422. p.)

2003/4. Huszár János: Emlékek Dr. Szőllősy Sándor polgármesterről. Dr. Szőllősy Sándor 1900-1970. Pápa város polgármestere 1944/45-ben. Panniculus C/165 (2003) 4 p. (423-426. p.)

2003/5-6. Mészáros Gyula: A vitéz Szűgyi Zoltán vezérőrnagy 1945. július 1-i memorandumának története. Panniculus C/166-167 (2003) 14 p. (427-440. p.)

2004/1. Csoknyay József: Késői rekviem. 20 évvel ezelőtt szűnt meg a Pápai Állami Tanítóképző Intézet. (Huszár János bevezetőjével.) Panniculus C/178 (2003) 6 p. (441-446. p.)

2004/2-3. Czirók Viktória Eszter: Pápai emlékek. Panniculus C/179-180 (2004) 26 p. (447-472. p.)

2004/4. Fejes Sándor: Pápa város helytörténeti kiadványai 1990 és 2003 között. Panniculus C/181 (2004) 12 p. (473-484. p.)

2004/5-6. E. Csorba Csilla: "Egy birodalom láncszemei." - A Jókai-hagyaték története. Panniculus C/182-183 (2004) 6 p. (485-490 p.)

2005/1-2. Szabó László (összeáll.): Csekő Árpád.; Csekő Árpád: Kísérleteim, eszközeim, értelmezéseim.; Búcsú az új tanítóinktól.;
Sas Elemér: Csekő Tanát úr köszöntése.; Wigner Jenő: Hamuban sült pogácsa.; Kálmán Attila: Csekő Árpád, 1902-1993.
Lapok Pápa történetéből 2005/1-2. Panniculus C/200-201. Pápa, 2005. 14 p. (491-504. p.)

2005/3. Mészárosné Stenger Katalin: Pápai életrajzok: ötvenhatos hősi halottaink. Ki volt Stenger Ferenc György?
Lapok Pápa történetéből 2005/3. Panniculus C/202. Pápa, 2005. 8 p. (505-512. p.)

2005/4. Mészárosné Stenger Katalin: Pápai életrajzok: ötvenhatos hősi halottaink. Ki volt Salamon Károly?
Lapok Pápa történetéből 2005/4. Panniculus C/203. Pápa, 2005. 4 p. (513-516. p.)

2005/5-6. Hermann István: A Pápai Hírlap várostörténeti vonatkozású írásainak jegyzéke 1998-2002.
Lapok Pápa történetéből 2005/5-6. Panniculus C/204-25. Pápa, 2005. 28 p. (517-544. p.)

2006/1. Mail József – Hermann István: Emlékezés Szentilonay József püspökre, a róla elnevezett ápolda alapításnak 250. évfordulóján.
Lapok Pápa történetéből 2006/1. Panniculus C/216. Pápa, 2006. 6 p. (545-550. p.)

2006/2. Dreisziger Gyula: Cukrásztörténelem dióhájban… és 48 éve történt (Pápa, 1856).
Lapok Pápa történetéből 2006/2. Panniculus C/217. Pápa, 2006. 8 p. (551-558. p.)

2006/3. Huszár Jánosné: Iskola a Bakonyban. Az oszágos Gyermekvédő Liga szolgálatában.
Lapok Pápa történetéből 2006/3. Panniculus C/218. Pápa, 2006. 16 p. (559-574. p.)

2006/4. Zsédenyi János: Hűség.
Lapok Pápa történetéből 2006/4. Panniculus C/219. Pápa, 2006. 14 p. (575-588. p.)

2006/5. Ürmös Lóránt: Pápai körök Pesten.
Lapok Pápa történetéből 2006/5. Panniculus C/220. Pápa, 2006. 2 p. (589-590. p.)

2006/6. Bali József: Egy kis nép világméretű csodája, 1956 októbere.
Lapok Pápa történetéből 2006/6. Panniculus C/221. Pápa, 2006. 4 p. (591-594. p.)

2006/1. különszám. Tölgyesi József: Vajda Péter, a reformkor progresszív író-pedagógusa, tudósa emlékezete (1808-1846).
Lapok Pápa történetéből 2006/1. különszám. Panniculus C/222. Pápa, 2006. 10 p. (595-604. p.)

2006/2. különszám. Antal Zsuzsa: Hullócsillag.
Lapok Pápa történetéből 2006/2. különszám. Panniculus C/223. Pápa, 2006. 4 p. (605-608. p.)

2007/1. Katona István: Dr. Katona István élete és pályája – ahogy a fia látta.
Lapok Pápa történetéből 2007/1. Panniculus C/234. Pápa, 2007. 4 p. (609-612. p.)

2007/2. Horváth László: Felsővárosi emlékek. Életem és kortörténet az 1940-es, ’50-es évekből.
Lapok Pápa történetéből 2007/2. Panniculus C/235. Pápa, 2007. 8 p. (613-620. p.)

2007/3. Tisza István, gróf: Elnöki megnyitóbeszéd a Dunántúli Református Egyházkerületnek Pápán,
1908. szeptember 22-én tartott közgyűlésén.
Lapok Pápa történetéből 2007/3. Panniculus C/236. Pápa, 2007. 6 p. (621-626. p.)

2007/4. Gerlei Ferenc: Hadifogságom története.
Lapok Pápa történetéből 2007/4. Panniculus C/237. Pápa, 2007. 20 p. (627-646. p.)

2007/5. Salamon Nándor: Cziráki Lajos.
Lapok Pápa történetéből 2007/5. Panniculus C/238. Pápa, 2007. 2 p. (647-648. p.)

2007/6. Berényi László: Gróf Esterházy Móricznak, Magyarország miniszterelnökének emléktábla-avatása.
Lapok Csákvár történetéből 2007/6. Panniculus C/239. Pápa, 2007. 2 p. (1-2. p.)

2008/1. Markovits Kálmán: Brigádok és naplóik.
Lapok Pápa történetéből 2008/1. Panniculus C/250. Pápa, 2008. 4 p. (651-654. p.)

2008/2. Szabó Géza: Az általános iskola 60 éve Veszprém megyében.
Lapok Pápa történetéből 2008/2. Panniculus C/251. Pápa, 2008. 8 p. (655-664. p.)

2008/3. Huszár János: Az iskolák államosítása és annak előzményei Pápa városában.
Lapok Pápa történetéből 2008/3. Panniculus C/252. Pápa, 2008. 4 p. (665-668. p.)

2008/4-5. Illyés József: Az iskolai kosárlabdasport története Pápán.
Lapok Pápa történetéből 2008/4-5. Panniculus C/253-254. Pápa, 2008. 10 p. (669-678. p.)

2008/6. Huszár Jánosné Süle Rózsa: Az én huszadik századom. (Életrajz.)
Lapok Pápa történetéből 2008/6. Panniculus C/255. Pápa, 2008. 6 p. (679-684. p.)

2009/1. Zsuppán István: Napóleon katonái Pápán.
Lapok Pápa történetéből 2009/1. Panniculus C/267. Pápa, 2009. 8 p. (685-692. p.)

2009/2. Huszár János: Petőfi Pápán.
Lapok Pápa történetéből 2009/2. Panniculus C/268. Pápa, 2009. 4 p. (693-696. p.)

2009/3. Hermann István, ifj.: A pápai, hantai hegyközségi törvények.
Lapok Pápa történetéből 2009/3. Panniculus C/269. Pápa, 2009. 4 p. (697-700. p.)

2009/4. Ács Anna: Emlékbeszéd Jókai Mór Pápa Város díszpolgára halála évfordulóján. Pápa, 2009. május 5-én.
Lapok Pápa történetéből 2009/4. Panniculus C/270 (2009) 4 p. (701-704. p.)

2009/5. Gáti Samuné: A pápai Gépíró és Gyorsíró Iskola története.
Lapok Pápa történetéből 2009/5. Panniculus C/271 (2009) 4 p. (705-708. p.)

2009/6. Zsuppán István: A „Jézus napi” földrengés Pápán 1810-ben, és annak következményei.
Lapok Pápa történetéből 2009/6. Panniculus C/272 (2009) 4 p. (709-712. p.)

2010/1-2. Illés Ferenc: Pápai diák voltam (1943-1952).
Lapok Pápa történetéből 2010/1-2. Panniculus C/303-304. Pápa, 2010. 20 p. (713-732. p.)

2010/3. Huszár János: Virágvasárnap Pápán 1945-ben.
Lapok Pápa történetéből 2010/3. Panniculus C/305. Pápa, 2010. 4 p. (733-736. p.)

2010/4. Illyés József: Az iskolai tornasport, atlétika, kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz története Pápán, 1947-1960.
Lapok Pápa történetéből 2010/4. Panniculus C/306. Pápa, 2010. 8 p. (737-744. p.)

2010/1. különszám. Huszár János: Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége pápai csoportja 2009. október 1-jén tartott ünnepi ülésének kivonata.
Lapok Pápa történetéből 2010/1. különszám. Panniculus C/307. Pápa, 2010. 2 p. (745-746. p.)

2010/5. Fejes Sándor: Peti Józsefné Vály Mária (1840–1915) családtörténet-író élettörténete.
Lapok Pápa történetéből 2010/5. Panniculus C/308. Pápa, 2010. 8 p. (747-754. p.)

2010/6. Mezei Zsolt: A pápai ferences templom és kolostor.
Lapok Pápa történetéből 2010/6. Panniculus C/309. Pápa, 2010. 14 p. (755-768. p.)

Lapok Veszprém megye történetéből: HU ISSN 1217-6990. - A megjelenés szünetel!

Szerkeszti: Ilon Gábor - Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum
H-8500 Pápa
Főtér 1.
Tel.: 89/313-584

1. Ilon Gábor: A bronzművesség emlékei Külsővat és Magyargencs határában, valamint a tiszai kultúra edénye Magyargencsről. Panniculus C/27 (1993) 6 p.

Lapok Sopron történetéből: HU ISSN 1786-2884.

Szerkeszti és kiadja: Horváth Csaba - Széchenyi István Városi Könyvtár
H-9400 Sopron, Pócsi u. 25. Pf. 99.
Tel.: 99/511-250
Fax: 99/311-418
E-mail: sopkonyv@vk-sopron.bibl.hu

2004/1. Payr Sándor: Lackner Kristóf tudós társasága. Panniculus C/194 (2004) 6 p. (1-6. p.)

2004/2. Payr Sándor: A régi soproni városház. Panniculus C/195 (2004) 12 p. (7-18. p.)

2005/1. Soós Lajos: Soproni diákéveim. Lapok Sopron történetéből 2005/1.
Lapok Sopron történetéből 2005/1. Panniculus C/196. Sopron, 2005. - nem jelent meg.

 

 


Tudnivalók|Adatok|Tevékenység|Tagok - Tisztségviselők|Kiadványok|Levelezés
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright © 2005-2011. PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET. Minden jog fenttartva.