PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET | H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. | Tel.: (+36) 94 / 501-940 | Fax: (+36) 94 / 509-682
Tudnivalók
Adatok
Tevékenység
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tagok - Tisztségviselők
Kiadványok
PANNICVLVS A. sorozat
PANNICVLVS B. sorozat
PANNICVLVS C. sorozat
Hol volt, hol nem volt
Képeslapok
Digitális kiadványok
Egyéb kiadványok
Levelezés

PANNICVLVS B. sorozat

A PANNICVLVS B. sorozatban: HU ISSN 1215-8496.

Válogatás a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola régész technikusainak tanulmányaiból. 1.
Szerkesztő: Ilon Gábor. Szombathely, 1997. 87 p. [Panniculus Ser. B. No. 1.] - ISBN 963 85760 06;
Ára: 500 Ft.

Tartalom:
Ilon Gábor: Bevezető gondolatok.
Hajdrik Gabriella - Éder Péter: A szisztematikus terepbejárás módszere és gyakorlati alkalmazása a Ják-Dérmányi réten.
Harcos Tímea: Kőszerszámkészítés a neolitikumban és a Savaria Múzeum Velem-Szent Vid-i kőeszközanyaga. Záródolgozat részletek:
Bene Csaba: Árpád-kori lakóházak régészeti ásatásainkon. (Különös tekintettel a felmenő falú házakra.)
Futtató Norbert: Adalékok az Árpád-kori magyarság életmódjának és lakóházainak kérdéséhez.
Dobai Tamás: Megfigyelések Bene várában és környékén.
Nagy Szabolcs: A mai Szigetköz területének középkori településszerkezete.
Tóth Róbert: A bántapusztai durva mészkő felhasználása a Balatonáfelvidéken a római kortól napjainkig. (Adalék a magyar műemléki kőanyagok származás-kutatásához.)

Szemelvények a magyar antropológia eredményeiből.
Szerkesztő: Tóth Gábor. Szombathely, 1998. 45 p. [Panniculus Ser. B. No. 2.] - ISBN 963 85760 14;
Elfogyott.

Tartalom:
Tóth Gábor: Bevezető gondolatok.
Eiben Ottó: Az auxologia helye a mai magyar antropológiában.
Cholnoky Péter: A gyermekek növekedésének vizsgálata gyermekgyógyász szemmel.
Buday József: Embertani kutatások fogyatékosok körében.
Susa Éva: Az igazságügyi antropológia Magyarországon.
Farkas Gyula - Marcsik Antónia: A József Attila Tudományegyetem Embertani Tanszéke.
Éry Kinga: Összegző embertani tanulmányok a Kárpát-medence IV-XVII. századi népességeiről.
Józsa László: A paleopatológiai vizsgálatok módszerei és eredményei.

A régésztechnikus kézikönyve I.
Szerkesztő: Ilon Gábor. Szombathely, 1998. 395 p. [Panniculus Ser. B. No. 3.] - ISBN 963 85760 22ö és ISBN 963 85760 30;
Elfogyott.

Tartalom:
Ilon Gábor: Bevezetés.
I. A régészeti tevékenység törvényességi alapja
I.1. Ilon Gábor: Muzeológia és régészet, a "Múzeumi" törvény régészeti vonatkozásai. (Szövegközi függelék: Részletek a hatályos törvényből.)
II. A leletfelderítés.
II.1. Ilon Gábor: A leletfelderítés hagyományos módja.
II.2. Négyesi Lajos: Fémdetektor alkalmazása: Fémdetektor alkalmazása a régészeti kutatásban. II.3. Erdélyi Balázs: Régészeti célú légifényképezés.
II.4. Puszta Sándor: Új módszer, a geofizika.
III. Technikus a terepen.
III.1. Derdák Ferenc: Geodéziai alapismeretek és terepi tudnivalók.
III.2. Marton Erzsébet: A számítógép alkalmazása a régészeti feltárásokon: site regiszter (lelőhely regiszter) készítése.
III.3.1. Wicker Erika: Temetők feltárása.
III.3.2. Szőllősy Gábor: A honfoglaló magyarok íja. (A kísérleti régészet egy példája.)
III.4. Szabó Géza: A víz alatti régészeti kutatások helyzete, lehetőségei Európában és Magyarországon.
III.5. Ughy István: Tudnivalók a terepi rajzos dokumentálásról.
III.6. Edőcs Judit - Kiss Ernő Csaba: A restaurátor a terepen és a műhelyben: szilikátok és fémek.
III.7. Koncz Pál: Régészeti fa, bőr és papírleletek kiemelése és elő-konzerválása. IV. Minták - feldolgozások - információk.
IV.1. T. Bíró Katalin: Földtan és kőnyersanyagok a régészetben.
IV.2. Fűköh Levente: A malakológiai vizsgálatok szerepe az archaeológiában.
IV.3.1. Medzihradszky Zsófia: Régészeti palinológia.
IV.3.2. Gyulai Ferenc: Archaeobotanika. Élelmiszermaradványok vizsgálata.
IV.3.3. Torma Andrea: Az archaeobotanikai leletek fennmaradása és a gyűjtés főbb szempontjai.
IV.4. Vörös István: Történeti állattani tudnivalók.
IV.5. Éry Kinga: Történeti embertani alapismeretek.
IV.6. Költő László: Archaeometria.
V. Néhány kormeghatározási módszer.
V.1. Hertelendi Ede: Radiocarbon kormeghatározás.
V.2. Márton Péter: Keltezés archaeomágneses módszerrel.
V.3. Erdély Balázs: Termolumineszcens kormeghatározás.
V.4. Grynaeus András: Dendrokronológia.
VI. Az emberi környezet rekonstrukciója.
VI.1. Sümegi Pál: Paleoökológia és régészet az elmúlt 15000 év példáján

Vas vármegye régészeti hírei a napi sajtóban 1900-1904.
Összeállították: Talabér Tünde - Tóth Melinda. Szerkesztők: Ilon Gábor - Mayer László.
Szombathely, 1999. 120 p. [Panniculus Ser. B. No. 4.] - ISBN 963 85760 57;
Elfogyott

Tartalom:
Ilon Gábor: Ajánlás.
Talabér Tünde - Tóth Melinda: Szerzői előszó.
Rövidítések jegyzéke.
V as vármegye régészeti hírei a napi sajtóban (1900-1904).
Mutató.
Mellékletek

Válogatás a Berzsenyi Dániel Főiskola régésztechnikusainak és a József Attila Tudományegyetem régész hallgatóinak tanulmányaiból 2.
Szerkesztő: Ilon Gábor. Szombathely, 2000. 335 p. [Panniculus Ser. B. No. 5.] - ISBN 963 85760 73;
Elfogyott

Tartalom:
Ilon Gábor: Bevezetés.
Kadlicskó Krisztián – Szilasi Attila Botond: A Savaria Múzeum belga-francia kőanyaga.
Marton Tibor: Pattintott kőeszközök Tömördről.
Horváth Tünde: Az őrlés folyamata és szerszámai az őskor időszakában Magyarországon.
Ilon Gábor – Rasztovits János: Őskori lelőhelyek Vas megyében. Előmunkálatok Vas megye régészeti topográfiájához. Őskor I.
Polka Mónika – Hrivnák Péter Pál: A velemi Szent Vid szövőszéknehezék és orsógomb típusai.
Száraz Csilla: A Basarabi-Bosut kultúrkörből levezethető elemek Sopron-Burgstallon.
Pintér Tímea: A bakonytamási és kemeneshőgyészi avar kori sírok antropológiai feldolgozása.

A régésztechnikus kézikönyve I. Második, átdolgozott kiadás. Szerkesztő: Ilon Gábor. Szombathely, 2002. 414 p. [Panniculus Ser. B. No. 6.] - ISBN 963 202 205 X Ö és ISBN 963 202 206 8;
Elfogyott

Tartalom:
Ilon Gábor: Bevezetés.
I. A régészeti tevékenység törvényességi alapja
I.1. Ilon Gábor: Muzeológia és régészet, a "Múzeumi" törvény régészeti vonatkozásai. (Szövegközi függelék: Részletek a hatályos törvényből.)
II. A leletfelderítés.
II.1. Ilon Gábor: A leletfelderítés hagyományos módja.
II.2. Négyesi Lajos: Fémdetektor alkalmazása: Fémdetektor alkalmazása a régészeti kutatásban.
II.3. Erdélyi Balázs: Régészeti célú légifényképezés.
II.4. Puszta Sándor: Új módszer, a geofizika.
III. Technikus a terepen.
III.1. Derdák Ferenc: Geodéziai alapismeretek és terepi tudnivalók.
III.2. Marton Erzsébet: A számítógép alkalmazása a régészeti feltárásokon: site regiszter (lelőhely regiszter) készítése.
III.3.1. Wicker Erika: Temetők feltárása.
III.3.2. Szőllősy Gábor: A honfoglaló magyarok íja. (A kísérleti régészet egy példája.)
III.4. Szabó Géza: A víz alatti régészeti kutatások helyzete, lehetőségei Európában és Magyarországon.
III.5. Ughy István: Tudnivalók a terepi rajzos dokumentálásról.
III.6. Edőcs Judit - Kiss Ernő Csaba: A restaurátor a terepen és a műhelyben: szilikátok és fémek.
III.7. Koncz Pál: Régészeti fa, bőr és papírleletek kiemelése és elő-konzerválása.
IV. Minták - feldolgozások - információk.
IV.1. T. Bíró Katalin: Földtan és kőnyersanyagok a régészetben.
IV.2. Fűköh Levente: A malakológiai vizsgálatok szerepe az archaeológiában.
IV.3.1. Medzihradszky Zsófia: Régészeti palinológia.
IV.3.2. Gyulai Ferenc: Archaeobotanika.
IV.3.3. Gyulai Ferenc: Élelmiszermaradványok vizsgálata.
IV.3.4. Torma Andrea: Az archaeobotanikai leletek fennmaradása és a gyűjtés főbb szempontjai.
IV.4. Vörös István: Történeti állattani tudnivalók.
IV.5. Éry Kinga: Történeti embertani alapismeretek.
IV.6. Költő László: Archaeometria.
V. Néhány kormeghatározási módszer.
V.1. Hertelendi Ede: Radiocarbon kormeghatározás.
V.2. Márton Péter: Keltezés archaeomágneses módszerrel.
V.3. Erdély Balázs: Termolumineszcens kormeghatározás.
V.4. Grynaeus András: Dendrokronológia.
VI. Az emberi környezet rekonstrukciója.
VI.1. Sümegi Pál: Paleoökológia és régészet az elmúlt 15000 év példáján.


Tudnivalók|Adatok|Tevékenység|Tagok - Tisztségviselők|Kiadványok|Levelezés
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright © 2005-2011. PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET. Minden jog fenttartva.