PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET | H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. | Tel.: (+36) 94 / 501-940 | Fax: (+36) 94 / 509-682
Tudnivalók
Adatok
Tevékenység
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tagok - Tisztségviselők
Kiadványok
PANNICVLVS A. sorozat
PANNICVLVS B. sorozat
PANNICVLVS C. sorozat
Hol volt, hol nem volt
Képeslapok
Digitális kiadványok
Egyéb kiadványok
Levelezés

Egyéb kiadványok

A Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával és a szombathelyi Savaria Múzeummal közös kiadványok

A Vas Megyei Levéltárral közös kiadványok
A Vasvári Helytörténeti Múzeummal közös kiadványok
Szombathely Megyei Jogú Várossal közös kiadványok
A Panniculus Régiségtani Egylet támogatásával megjelent kiadványok
A panniculus Régiségtani Egylet tagságának közreműködésével megjelent kiadványok

A Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával és a szombathelyi Savaria Múzeummal közös kiadványok:

Régészeti kutatások Vas megyében 1952-1989.
Összeállította: Mayer László - Tóth Kálmán.
Szombathely, 1993. 109 p. - ISBN 963 7206 515;
Ára: 500 Ft

Csák Zsófia: Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor története. 1915-1918.
Szombathely, 1995. 40 p. - ISBN 963 7206 60 04;
Elfogyott

A népvándorláskor fiatal kutatói 6. összejövetelének előadásai. (Velem, 1995. szeptember 18-20.) Savaria.
A Vas megyei Múzeumok Értesítője. 22/3. Pars Archaeologica (1992-1995)
Szerkesztő: Kiss Gábor.
Szombathely, 1996. 308 p. - ISSN 0230-1954;
Elfogyott.

Savaria. A Vas megyei Múzeumok Értesítője.
23/3. Pars Archaeologica (1996-1997)
Szerkesztő: Ilon Gábor.
Szombathely, 1998. 379 p. - ISSN 0230-1954;
Ára: 3000 Ft

Tanulmányok Bándi Gábor születésének 60. évfordulójára. Savaria. A Vas megyei Múzeumok Értesítője.
24/3. Pars Archaeologica (1998-1999)
Szerkesztő: Ilon Gábor. Szombathely, 1999. 455 p. - ISSN 0230-1954;
Ára: 3000 Ft

[Szentléleky Tihamér 80 éves.] Szerkesztő: Ilon Gábor.
Savaria. A Vas megyei Múzeumok Értesítője. 25/3. Pars Archaeologica (2000-2001) Szombathely, 2002. 234 p. – ISSN 0230-1954;
Elfogyott.

A Vas Megyei Levéltárral közös kiadványok

Vasvár 1741. évi térképe. (reprint)
Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2000/2. Melléklet.
Elfogyott.

Kenedics József: Vas vármegye térképe 1785. (reprint)
Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2000/3. Melléklet.
Elfogyott.

Derdák Ferenc – Kiss Gábor: Térképi adatok Vas megye történeti földrajzához. Szombathely és környéke, 1762-1862.
Panniculus Régiségtani Egylet – Vas Megyei Levéltár. Szombathely, 2008. 75 p., 24 térkép. ISBN 978-9637227-23-3.
Ára: 1500 Ft

A Vasvári Helytörténeti Múzeummal közös kiadványok:

Iványi Béla: A középkori Vasvár.
Vasvár, 1992. 135 p. - ISBN 963042 321 9;
Ára: 500 Ft

Mozsolics Amália: "Való igaz volt…"
Vasvár, 1996. 128 p. [Hegyháti tanulmányok, 1.] - ISSN 1416 3810;
ISBN 963 04 6972 3;
Elfogyott.

Zágorhidi Czigány Csaba: Az oszkói szőlőhegy pincéi. Helytörténeti és néprajzi tanulmányok a Vasi-Hegyhátról. Oszkó, 2000. 127 p. [Hegyháti tanulmányok, 2.] - ISSN 1416 3810;
ISBN 963 00 6238 0;
Ára: 600 Ft

Szombathely Megyei Jogú Várossal közös kiadványok:

Acta Savariensia sorozat: ISSN 1216-4038

Sorozatszerkesztő:
Feiszt György - Vas Megyei Levéltár
H-9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 1.
Tel.: 94/514-800.
Fax: 94/509-267
E-mail: leveltar@rik.bdtf.hu

Megrendelhetők: Művészetek Háza Jegyiroda, Ajándék és Könyvesbolt.
H-9700 Szombathely, Főtér 10.
Tel./Fax: 94/341-810.

6. Géfin Gyula: A romkert feltárása, 1938-1943.
Szombathely, 1992. 165 p.
- ISBN 963-0419-96-3.

7. Benczik Gyula - Dominkovits Péter: Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái (1606-1609).
Szombathely, 1993. 157 p.
- ISBN 963-03 3534 4 Ö, ISBN 963-033535 2.

8. Horváth Tibor Antal: Szombathely a XV-XVIII. században.
Szombathely, 1993. 450 p.
- ISBN 963 04 3409 1.

9. Tóth Endre - Zágorhidi Czigány Balázs: Források Savaria-Szombathely történetéhez a római kortól 1526-ig.
Szombathely, 1994. 145 p.
- ISBN 963 03 3715 0.

10. Dominkovits Péter: Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái (1610-1614). Szombathely, 1994. 215 p.
- ISBN 963-03 3534 4 Ö, ISBN 963-03 3846 7.

11. Feiszt György: Szombathely utcanevei és utcanévváltozásai. Szombathely, 1995. 126 p. - ISBN - .

12. Hegedüs Ferenc: Szombathelyi krónika. Esszék és tanulmányok.
Szombathely, 1996. 282 p. - ISBN - .

13. Dominkovits Péter: Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái (1615-1618).
Szombathely, 1997. 225 p.
- ISBN 963 03 3534 4 Ö, ISBN 963 03 4220 0 III.k.

14. Takács J. Ince: Savaria Franciscana. A szombathelyi ferencesek története.
Szombathely, 1998. 319 p.
- ISBN 963 03 5258 3, ISBN 963 03 4220 0 IV.k.

15. Kuntár Lajos: Az én Szombathelyem. Cikkek és tanulmányok.
Szombathely, 1999. 319 p.
- ISBN 963-03-7415-3.

16. Zágorhidi Czigány Balázs: Szombathelyi urbáriumok és inventáriumok a 16. századból.
Szombathely, 2000. 217 p.
- ISBN 963 85760 6 5.

17. Horváth Rezső: Zenei tükör Szombathelyről.
Szombathely, 2001. 271 p.
- ISBN 963-03-7415-3.

18. Benczik Gyula - Dominkovits Péter: Szombathely város jegyzőkönyveinek regesztái (1604-1605).
Szombathely, 2002. 97 p.
- ISBN 963 03 3534 4 Ö, ISBN 963 204 572 6.

19. Torjay Valter: Bútorok, lakások, asztalosok a békeidőkben. (Polgári ebédlőenteriőr a századforduló Szombathelyén.) Szombathely, 2006. 162 p. – ISBN 963 86801 7 2.

20. Géfin Gyula emlékezete. Sajtó alá rendezte Feiszt György. Szombathely, 2008. 135 p. – ISBN 978-963-87608-3-8.

21. Tanulmányok Szombathely történetéből, 1945–1990. Szombathely, 2010. 539 p. – ISBN 978-963-87608-8-3.

A Panniculus Régiségtani Egylet támogatásával megjelent kiadványok:

Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei. Szombathely, 2000. 321 p., 103 t. [Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga 2.]
(Sorozatszerkesztő: Kovács László - Révész László)
- ISBN 963 9046 38 8, ISSN 1219-79-71.
Ára: 2500 Ft.

Vasvár 1741. évi térképe. (reprint) Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2000/2. Melléklet.
Elfogyott.

Kenedics József: Vas vármegye térképe 1785. (reprint) Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2000/3. Melléklet.
Elfogyott.

Egy európai Bozsokon. Verebi Végh Gyula munkássága és gyűjteménye. Konferencia. Szombathelyi Képtár. 2002. november 5. Szerk. Zsámbéky Monika. Szombathelyi Képtár.
Szombathely, 2003. 114 p.
- ISBN 963 210 243 6, ISSN 0239 1910.
Ára: 1400 Ft
Megrendelhető:
Szombathelyi Képtár
H-9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tel.: 94/508-800
Fax: 94/314-096
E-mail: keptar@int.szombathely.hu

Koszorús Ödön: Díszített kovácsmunkák a Délnyugat-Dunántúl köz- és magángyűjteményeiben. Monsalvo Alapítvány - Vasi Múzeumbarát Egylet.
Szombathely, 2002. 128 p. [Fenntartható Kultúrák, 1.]
- ISBN 963 206 561 1.
Ára: 1200 Ft.
Megrendelhető:
Vasi Múzeumbarát Egylet Közhasznú Szervezet
H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
Telefon: 94/501-940.
E-mail: muzeumbarat@www.flagnet.hu

Karoling-kori emlékek. Régészet és antropológia. (Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta 9-10. századi temetője.) Szerkesztette: Tóth Gábor. Savaria University Press.
Szombathely, 2004. 119 p.
- ISBN 963 9438 30 8.
Ára: 2500 Ft.
Megrendelhető:
Savaria University Press.
H-9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Tel./Fax: 94/512-680
E-mail: sup@fsd.bdtf.hu

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 1. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor. Berzsenyi Dániel Főiskola. Természettudományi Kar.
Szombathely, 2003. 50 p. - HU ISSN 1786-5654.
Elfogyott.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 2. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor. Berzsenyi Dániel Főiskola. Természettudományi Kar.
Szombathely, 2004. 81 p. - HU ISSN 1786-5654.
Elfogyott.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 2. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor.
Berzsenyi Dániel Főiskola. Természettudományi Kar. Szombathely, 2004. 81 p. – HU ISSN 1786-5654.
Ára: 1000 Ft.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 3. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor.
Berzsenyi Dániel Főiskola. Természettudományi Kar. Szombathely, 2005. 95 p. – HU ISSN 1786-5654.
Ára: 1000 Ft.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 4. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor.
Berzsenyi Dániel Főiskola. Természettudományi Kar. Szombathely, 2006. 115 p. – HU ISSN 1786-5654.
Ára: 1000 Ft.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 5. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor.
Berzsenyi Dániel Főiskola. Természettudományi Kar. Szombathely, 2007. 132 p. – HU ISSN 1786-5654.
Ára: 1000 Ft.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 6. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor.
Berzsenyi Dániel Főiskola. Természettudományi Kar. Szombathely, 2007. 108 p. – HU ISSN 1786-5654.
Ára: 1000 Ft.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 7. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor.
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Természettudományi és Műszaki Kar.
Szombathely, 2008. 89 p. – HU ISSN 1786-5654.
Ára: 1000 Ft.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 8. kötet. Szerkeszti: Tóth Gábor.
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Természettudományi és Műszaki Kar.
Szombathely, 2009. 128 p. – HU ISSN 1786-5654.
Ára: 1000 Ft.

A Panniculus Régiségtani Egylet tagságának közreműködésével megjelent kiadványok:

Melhior Hefele (1716-1794) építész emlékkiállítása. - Gedankausstellung des Architekten Melhior Hefele (1716-1794). Szombathelyi Képtár. 1994. augusztus 30. - november 27.
Szombathely, 1994. 167 p., 43 t. - ISBN 963 08368 08 X.
Ára: 700 Ft.
Megrendelhető:
Szombathelyi Képtár
H-9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tel.: 94/508-800
Fax: 94/314-096
E-mail: keptar@int.szombathely.hu

Kiss Gábor - Tóth Endre - Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria-Szombathely története a város alapításától 1526-ig. (Szerkesztette: Engel Pál)
Szombathely, 1998. 295 p. [Szombathely története, 1.]
(Főszerkesztő: Feiszt György)
- ISBN 963 03 6131 0, ISBN 963 03 6130 2.
Elfogyott.


Tudnivalók|Adatok|Tevékenység|Tagok - Tisztségviselők|Kiadványok|Levelezés
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright © 2005-2011. PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET. Minden jog fenttartva.