PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET | H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. | Tel.: (+36) 94 / 501-940 | Fax: (+36) 94 / 509-682
Tudnivalók
Adatok
Tevékenység
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tagok - Tisztségviselők
Kiadványok
PANNICVLVS A. sorozat
PANNICVLVS B. sorozat
PANNICVLVS C. sorozat
Hol volt, hol nem volt
Képeslapok
Digitális kiadványok
Egyéb kiadványok
Levelezés

2009

Az egylet 2009. évi tevékenysége:

Az egylet az év folyamán az alábbi kiadványokat jelentette meg:

Lapok Szombathely történetéből. 171-200. szám.
Szombathely, 2009. [Panniculus Ser. C. No. 273-302.]

Lapok Pápa történetéből. 2009/1-6. szám.
Pápa, 2009. [Panniculus Ser. C. No. 267-272.]

A Vasvármegye és Szombathely Város Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum Évkönyvei, I-III. évfolyam (1925-1929). A fotókat készítette Kiss Gábor, a repertóriumot összeállította Kiss Gábor és Mayer László. Szombathely, 2009. DVD-Rom.

Az egylet a Vas Megyei Levéltárral közös kiadásban megjelentette:

Derdák Ferenc - Kiss Gábor: Térképi adatok Vas megye történeti földrajzához. Szombathely és környéke 1762-1862. Szombathely, 2009. DVD-Rom.

Az egylet és tagsága ez évben következő kiadvány megjelenését támogatta

Karoling-kori emlékek. Régészet és antropológia. (Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta 9-10. századi temetője.)
Szerkesztette: Tóth Gábor. Savaria University Press.
Szombathely, 2004. 119 p.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 8. kötet. Szerk. Tóth Gábor. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Természettudományi és Műszaki Kar. Szombathely, 2009. 128 p.

Ebben az évben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 120.000 Ft támogatást nyújtott a Lapok Szombathely történetéből 171-200. számának nyomdaköltségére és a 101-200. szám kötetben való megjelentetésére, és további 50.000 Ft-ot Szombathely és környéke 1762-1862 évi térképeinek DVD-Rom-on való kiadására.

Egyletünk ebben az esztendőben a Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt pályázaton 114.400 Ft-ot nyert, működési költségeinek fedezésére.

A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból egyletünk 66.148 Ft-tal részesült, melyet kiadványai előállítására és honlapjának fenntartására fordít.

Az egyesület 2009. június 22-én tartotta meg közgyűlését a Janus Műtárgyklinika helyiségében. Ennek keretében egyebek mellett sor került a vezetőség és a tisztségviselők megválasztására.

Pénztári jelentés a 2009. évről:

 

Maradvány az 2008. évről összesen: 891.077 Ft
   
Bevétel a 2009. évben összesen: 444.627 Ft
Pályázat és támogatás
284.400 Ft
Kiadvány értékesítés
53.925 Ft
Tagdíj
10.000 Ft
Személyi jövedelemadó 1%-a
66.148 Ft
Banki kamat
10.371 Ft
   
Kiadás a 2009. évben összesen: 266.384 Ft
Kiadvány előállítás
170.000 Ft
Banki költség
31.544 Ft
Postaköltség
23.065 Ft

Hirdetés

14.875 Ft

Internet és honlap

26.900 Ft
   
Az egylet vagyona 2009. december 31-én összesen: 1.069.320 Ft
Bankbetét
207.065 Ft
Bankszámla
837.421 Ft
Kézipénztár
24.834 Ft


Tudnivalók|Adatok|Tevékenység|Tagok - Tisztségviselők|Kiadványok|Levelezés
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright © 2005-2011. PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET. Minden jog fenttartva.