PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET | H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. | Tel.: (+36) 94 / 501-940 | Fax: (+36) 94 / 509-682
Tudnivalók
Adatok
Tevékenység
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tagok - Tisztségviselők
Kiadványok
PANNICVLVS A. sorozat
PANNICVLVS B. sorozat
PANNICVLVS C. sorozat
Hol volt, hol nem volt
Képeslapok
Digitális kiadványok
Egyéb kiadványok
Levelezés

2004

Az egylet 2004. évi tevékenysége:

Az egylet az év folyamán az alábbi kiadványokat jelentette meg:

Lapok Szombathely történetéből. 121-130. szám.
Szombathely, 2004. [Panniculus Ser. C. No. 184-193.]

Lapok Pápa történetéből. 2004/1-6. szám.
Pápa, 2003. [Panniculus Ser. C. No. 178-183.]

Lapok Sopron történetéből. 2004/1-2. szám.
Sopron, 2004. [Panniculus Ser. C. No.194-195.]

Gábli Cecília: A firmamécsesek feldolgozásának új módszere. A Savaria Múzeum Régi Gyűjteményének firmamécsesei alapján.
Szombathely, 2004. 172 p. [Panniculus Ser. A. No. 1.]

Az egylet és tagsága ez évben következő kiadványok megjelenését támogatta:

Karoling-kori emlékek. Régészet és antropológia. (Esztergályhorváti-Alsóbárándpuszta 9-10. századi temetője.)
Szerkesztette: Tóth Gábor. Savaria University Press.
Szombathely, 2004. 119 p.

Folia Anthropologica Tudományos és módszertani folyóirat 2. kötet.
Szerk. Tóth Gábor. Berzsenyi Dániel Főiskola. Természettudományi Kar.
Szombathely, 2004. 81 p.

Az egylet tagsága 2004. május 7-én köszöntötte fel 60 éves születésnapja alkalmából elnökét dr. Tóth Endrét és egyik gyakori szerzőjét dr. Tóth Istvánt. Életük és munkásságuk alapján mindketten szorosan kapcsolódnak Szombathelyhez és a tagság egy részének tanárai, mesterei, szerzőtársai, barátai. Jeles évfordulójukat az egyesület a Savaria Múzeum kőtárában megrendezett külön összejövetellel, köszöntésekkel, ajándékok átnyújtásával és tudományos előadásokkal, utána pedig a régi szombathelyi püspöki sörház pincéjében üzemelő "Gödör" nevű vendéglőben elköltött vacsorával ünnepelte meg.

Ebben az évben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 38.000 Ft támogatást nyújtott a Lapok Szombathely történetéből. 121-130. számának [Panniculus Ser. C. No. 184-193.] megjelentetéséhez. Ugyanakkor további 50.000 Ft támogatást adott Hufnagel Szabolcs - Szabó Adrien: Vas vármegye régészeti hírei a napisajtóban, 1905-1914. című művének [Panniculus Ser. B. No. 7.] megjelentetéséhez is, amely összeget a kötet papíranyagának megvásárlására fordítottunk.

Egyletünk ebben az esztendőben a Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-Dunántúli Regionális Kollégiuma által kiírt pályázaton 112.000 Ft-ot nyert, működési költségeinek fedezésére.

Pénztári jelentés a 2004. évről:

 

Maradvány az 2003. évről összesen: 284.227 Ft
   
Bevétel a 2004. évben összesen: 440.442 Ft
Pályázat és támogatás
200.000 Ft
Kiadvány értékesítés
173.367 Ft
Tagdíj
18.000 Ft
Személyi jövedelemadó 1%-a
39.058 Ft
Banki kamat
10.017 Ft
   
Kiadás a 2004. évben összesen: 311.229 Ft
Kiadvány előállítás
189.803 Ft
Banki költség
23.700 Ft
Postaköltség
758 Ft
Nyomtatvány beszerzés
468 Ft

Hirdetés

10.500 Ft

Közjegyzői díj

1.500 Ft

Internet és honlap

84.500 Ft
   
Az egylet vagyona 2004. december 31-én összesen: 425.019 Ft
Bankbetét
180.550 Ft
Bankszámla
197.896 Ft
Kézipénztár
46.573 Ft


Tudnivalók|Adatok|Tevékenység|Tagok - Tisztségviselők|Kiadványok|Levelezés
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright © 2005-2011. PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET. Minden jog fenttartva.