PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET | H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. | Tel.: (+36) 94 / 501-940 | Fax: (+36) 94 / 509-682
Tudnivalók
Adatok
Tevékenység
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tagok - Tisztségviselők
Kiadványok
PANNICVLVS A. sorozat
PANNICVLVS B. sorozat
PANNICVLVS C. sorozat
Hol volt, hol nem volt
Képeslapok
Digitális kiadványok
Egyéb kiadványok
Levelezés

2000

Az egylet 2000. évi tevékenysége:

Az egylet az év folyamán az alábbi kiadványokat jelentette meg:

Válogatás a Berzsenyi Dániel Főiskola régésztechnikusainak és a József Attila Tudományegyetem régész hallgatóinak tanulmányaiból 2.
Szerk. Ilon Gábor.
Szombathely, 2000. 335 p. [Panniculus Ser. B. No. 5.]

Lapok Pápa történetéből. 2000/1-6. szám és 2 különszám.
Pápa, 2000. [Panniculus Ser. C. No. 102-109.]

Lapok Szombathely történetéből. 81-90. szám.
Szombathely, 2000. [Panniculus Ser. C. No. 126-135.]

Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei.
Szombathely, 2000. 321 p., 103 t. [Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga 2.]

Az egylet és tagsága ez évben következő kiadványok megjelenését támogatta:

Zágorhidi Czigány Csaba: Az oszkói szőlőhegy pincéi. Helytörténeti és néprajzi tanulmányok a Vasi-Hegyhátról. Oszkó, 2000. 127 p. [Hegyháti tanulmányok, 2.]

Zágorhidi Czigány Balázs: Szombathelyi urbáriumok és inventáriumok a 16. századból. Szombathely, 2000. 217 p. [Acta Savariensia, 16.]

Vasvár 1741. évi térképe. (reprint) Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2000/2. Melléklet.

Kenedics József: Vas vármegye térképe 1785. (reprint) Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2000/3. Melléklet.

Az egylet az év folyamán Vasvár város polgármesteri hivatalától 32.000 Ft támogatást kapott, a város 1741. évi térképének megjelentetéséhez, továbbá ugyanonnan 12.000 Ft támogatás érkezett a vasvári sánccal kapcsolatos kutatásokhoz és a rekonstrukciós munkák kiviteli terveihez szükséges anyagok elkészítéséhez.

Az egylet számláján helyeztük el a felhasználásig Bajzik Zsolt levéltáros tagtársunk nyertes pályázatának összegét (Vas Megye Önkormányzatától 50.000 Ft).

Az egylet tagsága részt vett a Vasvári Helytörténeti Múzeumban megrendezett, "Kapuk a múltba. Képek Vas vármegye középkorából" című kiállítás megrendezésében, amely 2000. szeptember 9-én, a Vasváron megtartott millenniumi megyenap keretében nyílott meg.

Pénztári jelentés a 2000. évről:

 

Maradvány az 1999. évről összesen: 740.083 Ft
 
 
Bevétel a 2000. évben összesen: 198.997 Ft
Pályázat és támogatás
94.000 Ft
Kiadvány értékesítés
35.240 Ft
Tagdíj
5.500 Ft
Személyi jövedelemadó 1%-a
36.302 Ft
Banki kamat
27.955 Ft
 
 
Kiadás a 2000. évben összesen: 290.076 Ft
Kiadvány előállítás
216.760 Ft
Banki költség
20.357 Ft
Postaköltség
1.940 Ft
Nyomtatvány beszerzés
1.019 Ft
Pályázati kifizetés
50.000 Ft
 
 
Az egylet vagyona 2000. december 31-én összesen: 649.058 Ft
Bankbetét
405.594 Ft
Bankszámla
206.952 Ft
Kézipénztár
36.512 Ft


Tudnivalók|Adatok|Tevékenység|Tagok - Tisztségviselők|Kiadványok|Levelezés
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright © 2005-2011. PANNICVLVS RÉGISÉGTANI EGYLET. Minden jog fenttartva.